Jag erbjuder psykoterapi, kristerapi och konsultation. Kan ta emot för både längre och kortare kontakter. Från unga till äldre, med olika sorters problem t.ex. nedstämdhet/depression, problem med självkänslan, relationsproblem, kris/trauman, ångestproblematik, problem i samband med graviditet och tidigt föräldraskap. Tar utbildningsterapier till reducerat pris.
KontaktGunnel Garpe
AdressKatrinebergsbacken 24, 4
117 61 Stockholm
Telefon08-6585920
Mobil070-4849689
E-post gunnel.garpe@gmail.com
Hemsida www.gunnelgarpe.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
MötesRum, Luntmakargatan 52
113 58 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykoanalytisk individualpsykoterapi
Psykoterapiinstitutet, legitimationsgrundande (Längd: 3 år)
Havandeskapspsykologi
(Längd: 1 år)
EMDR level 1
Familjeterapiutbildning.
(Längd: 3 år)
Gruppterapi - teorikurs
(Längd: 1 år)
Spädbarnsdiagnostik och behandling
(Längd: 1 år)
Konsultationsmetodik
(Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
  • Tidig upptäckt, små barn
 • Flyktingproblematik
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Inslag av
 • Kognitiv psykoterapi
  • Inslag av
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
  • Krishantering och kristerapi
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Psykiska störningar
  • T.ex depression, ångest
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom