Gunnel Jacobsson arbetar med psykoterapi och handledning. Hon har tidigare arbetat med undervisning på Psykolog- och Psykoterapeutprogrammen vid Stockholms universitet i många år. Hon arbetar på psykodynamisk/psykoanalytisk grund med de svårigheter som vi människor möter under livets gång och som kan skifta beroende på var i livet vi befinner oss.
Gunnel Jacobsson är legitimerad psykolog inklusive specialist i kliniskt psykologi, legitimerad psykoterapeut, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, psykoanalytiker och filosofie doktor, samr utbildad handledare i psykoterapi inklusive utbildningshandledare i Svenska psykoanalytiska föreningen.

KontaktGunnel Jacobsson
AdressKarlavägen 40
114 49 Stockholm
Telefon0707785877
E-post gjacobsson.psykolog@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Karlavägen 40
114 49 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Utbildningar
Forskarutbildning
Handledar- och lärarutbildning
Psykologutbildning
Psykoterapeut- och analytikerutbildning

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom
Legitimation leg. Psykolog