Jag blev leg.psykolog 1976, leg.psykoterapeut 1992, och arbetar med kortare eller längre par- och individualpsykoterapier riktade till vuxna eller ungdomar med ångest, depression, relationsproblem, utbrändhet, låg självkänsla m m. Eftersom jag är skolad i såväl KBT som psykodynamiska metoder kan jag anpassa min behandling på dynamisk och/eller kognitiv grund efter de förutsättningar som gäller för det aktuella fallet med avseende på uppdragets karaktär samt klientens problematik och personlighet. Men terapiframgång når man inte utan god allians med sin klient. Därför är denna central i mitt arbetssätt. Mina första 10 år arbetade jag som skolpsykolog inom Komvux och grundskolan. Mellan 1995 och 2008 har jag haft halvtidsanställning som psykolog vid Kriminalvården. Jag har därmed lång erfarenhet av arbete med sex- och relationsvåld, med såväl brottsoffer som förövare. Min privata verksamhet har jag bedrivit på ömsevis hel- och halvtid sedan 1981. Genom anslutningen till krisjourer och försäkringsbolag har jag det senaste decenniet fått god erfarenhet av krisintervention, såväl individuellt som i grupp.
Vår mottagning är centralt belägen i Vasastaden, Göteborg.

KontaktGöran Ljungkvist
AdressFöreningsgatan 8A
411 27 Göteborg
Telefon031-131388
E-post ljungkvist.sandstrom@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Föreningsgatan 8A
411 27 Göteborg
Telefon: 031-131388
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Gruppsykoterapi
Psykolog
Psykoterapeut

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
  • Arbetat med kristerapi i drygt tio år
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Arbetat som psykoterapeut i drygt trettio år
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykospsykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • Arbetat som psykolog inom Kriminalvården i drygt tolv år
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Arbetat som psykoterapeut i drygt trettio år
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
  • Sexuella avvikelser, perversion
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom