KontaktGöran Parkrud
E-post goran.parkrud@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog

Det finns många skäl till att börja i terapi. Det kan t.ex. handla om en kris i privatlivet/ arbetslivet, ångest, stress, fysiska symtom, depression, relationsproblem, dålig självkänsla, eller en känsla av meningslöshet. Ett skäl kan också vara en önskan att växa och utvecklas, eller en längtan efter helhet och sammanhang.

Min grund har jag inom den psykodynamiska teorin vars ständiga utveckling jag följer på olika sätt och har nu min bas i modern psykodynamisk teori. Då jag också är Gestaltterapeut används dess teorier och praktik när vi kommer överens om det.

Arbetar också med skolrelaterade frågor, både som konsult och med utredning.

Har stor erfarenhet av att arbeta med personer som är verksamma inom konst/kultur/media och de speciella krav som finns inom dessa områden.

Erfarenhet, öppenhet och kunskaper kring HBTQ

KontaktGöran Parkrud
AdressLinnégatan 3
413 04 Göteborg
Telefon0704 410704
E-post goran.parkrud@gmail.com
Hemsida www.goranparkrud.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Linnégatan 3
413 04 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologexamen
Göteborgs Universitet (Längd: 5 år)
Gestaltterapeutexamen
Gestalt Institute of Scandinavia (Danmark) (Längd: 4 år)
Konsultationsutbildning för psykologer
(Längd: 2 år)
Skådespelarprogrammet
Göteborgs Universitet (Längd: 4 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Barn/Ungdom
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Utredningar
 • Psykoterapi
 • Gestaltterapi
 • Gruppterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom