Parment Psykologi. Specialistkompetens inom psykologisk behandling och KBT
Se gärna vår hemsida www.parment.nu

KontaktGöran Parment
AdressS:t Paulsgatan 33A
118 48 Stockholm
Telefon0733837300
E-post goran@parment.nu
Hemsida www.parment.nu
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
S:t Paulsgatan 33B
118 48 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Handledarutbildning inom KBT
Leg psykoterapeut inom KBT
Metakognitiv terapi, Certifierad MCT-terapeut
(Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom