Parment Psykologi. Specialistkompetens inom psykologisk behandling, Metakogntiv terapi och  KBT
Se gärna vår hemsida www.parment.nu

KontaktGöran Parment
AdressS:t Paulsgatan 33A
118 48 Stockholm
Telefon0733837300
E-post goran@parment.nu
Hemsida www.parment.nu
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Skype, Skypeprofil Live: goran_558
Telefon: +46733837300
Län/kommun: På distans (hela landet)
S:t Paulsgatan 33B
118 48 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledarutbildning inom KBT
Leg psykoterapeut inom KBT
Metakognitiv terapi, Certifierad MCT-terapeut
Level 1 & Advanced (Level 2) (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Handledning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Metakognitiv terapi, MCT och KBT
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom