Psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi/KBT och med specialitet neuropsykologiska utredningar.

Jag är psykolog sedan 20 år med privatpraktik i centrala Malmö.

KontaktHanna Adler
AdressÖstergatan 2
211 25 Malmö
Telefon040-301680
Mobil070-3151678
E-post info@kognitivtcentrum.se
Hemsida www.kognitivbeteendeterapi.nu
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Utbildningar
Leg psykolog
Psykodynamisk inriktning (Längd: 5 år)
Leg psykotereapeut
Kognitiv psykoterapi (Längd: 3 år)
Neuropsykolog
Specialist i neuropsykologi (Längd: 3 år)
Klinisk psykolog
Specialist i klinisk psykologi med inriktning utredning samt behandling (Längd: 3 år)
Familjeterapiutbildning
Systemisk familjeterapi (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Arbetslivet
    • (15 år)
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
    • 15 år)
  • Krishantering
    • (15 år)
  • Urval och rekrytering
    • (10 år)
  • Utveckling av individen
    • (10 år)
  • Förskola/Skola
    • (10 år)
  • Utredningar
    • Neuropsykologisk utredning (15 år)
  • Kris/Katastrof
    • (11 år)
  • Kristerapi
    • (11 år)
  • Psykoterapi
  • Kognitiv psykoterapi
    • Ångest, Depression, Sömnstörningar (15 år)
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
    • Kognitiv Beteendeterapi (15 år)
  • Fobier
    • (15 år)
  • Missbruk
    • (15 år)
  • Neuropsykologi
    • (15 år)
  • Psykosomatik
    • (15 år)
  • Rehabilitering
    • (15 år)
  • Smärta
    • (15 år)
  • Somatiska sjukdomar
    • (15 år)
  • Stressrelaterad ohälsa
    • (15 år)
  • Ångestsyndrom
    • (15 år)