KontaktHanna Dimbodius
E-post hanna.dimbodius@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Kaserntorget 5
Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Psykotraumatologi
(Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom

KRITRA sprider kunskap om traumatiseringens psykologiska mekanismer och hur vårdgivare och personal kan förstå, stödja och behandla drabbade.

Hanna Dimbodius är leg psykolog med kris, sorg och trauma som arbetsområde och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, som specialitet. Hon är en av två svenska psykologer certifierade att utbilda och handleda i Prolonged Exposure Therapy for PTSD. PE är en traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponering; den behandlingsform för PTSD som utgör Socialstyrelsens rekommendation.

KontaktHanna Dimbodius
E-post dimbodius@ptsd.se
Hemsida www.ptsd.se
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi