Jag är Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut och Psykoanalytiker, medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen sedan 2002. Jag har lång klinisk erfarenhet från möten med individer som kämpat med personliga svårigheter och komplicerade levnadsvillkor, orsakade av kris, separation, förlust, traumatiska erfarenheter m.m.
På min mottagning på Roslagsgatan 13 i Stockholm tar jag emot för problemorienterande konsultationer, psykoanalys och psykoterapi

Som jag ser det är svårare ångest, depression eller personlighetsproblem inget hinder för psykoanalys eller psykoterapi. En viktig förutsättning är dock att det finns en stark motivation att kämpa, för att upprätthålla ett tillräckligt gott ansvar för sitt eget och andras välbefinnande.

Utöver kliniskt arbete på min mottagning arbetar jag som lärare och handledare i psykoterapi. Jag har många års erfarenheter av kliniskt arbete inom olika vårdverksamheter inom psykiatrin.

KontaktHans Karlsson
AdressMottagning, Roslagsgatan 13
113 55 Stockholm
Telefon08 - 458 90 47
E-post Hans.Karlsson@psykolog.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Roslagsgatan 13
113 55 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Psykoanalytiker
Medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen, IPA (Längd: 5 år)
Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi
Karolinska institutet (Längd: 2 år)
Magisterexamen i psykoterapi
Karolinska institutet
Psykoterapeut
Karolinska institutet (Längd: 3 år)
Självmordsprevention
Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP), Karolinska institutet (Längd: 2 år)
Specialist i personlighetsdiagnostik
Svenska rorschachföreningen (Längd: 3 år)
Psykolog
Stockholms universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD/DAMP
 • Avvikande beteenden
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
  • Bedriver även psykoanalys
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykospsykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom