Arbetat sedan 1975 inom det psykologiska kompetensområdet i både landstings- och privatfinansierade verksamheter. Arbetat mycket med kliniska frågeställningar, bedömning och behandling av barn, ungdom och vuxna i olika livssituationer. Arbetat mycket som sakkunnig på uppdrag av domstolsväsendet/åklagare/polis i övergreppsärenden, särskilt mot barn. God kännedom om och erfarenhet från arbetsliv och rehabiliteringsfrågor. Ansluten till flera försäkringsbolags sjuk- och krisförsäkringar. Se min hemsida för mer information: www.psykologpraktiken.com

KontaktHans Larsson
AdressVästra Torggatan 11
652 25 Karlstad
Telefon054-136240
Mobil070-6736240
E-post psykologpraktiken@spray.se
Hemsida www.psykologpraktiken.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Västra Torggatan 11
652 25 Karlstad
Län/kommun: Värmlands län, Karlstad, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Embetsexamen i Psykologi
Oslo leg psykolog (Längd: > 6 år)
Psykoterapiutbildning, PTU, St. Göran
leg psykoterapeut (Längd: 3 år)
Handledarutbildning, Uppsala Universitet
Handledar- och lärarutbildning (Längd: 2 år)
Vittnespsykologi, IHPU, Lund
Inriktning sö barn (Längd: 2 år)
Organisationspsykologi, IHPU
Organisationsutveckling (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Rehabilitering, utredning, samtal, konsultationer (9 år)
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Funktionsbedömningar och motivationssamtal (9 år)
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
  • Konsultaioner (9 år)
 • Utveckling av individen
  • Motivationssamtal, psykoterapeutiska rehabiliteringssamtal (9 år)
 • Familj/Par
  • Samtal vid relationsproblem
 • Kris
  • Krishantering, samtal handledning konsultationer (11 år)
 • Parterapi
 • Förskola/Skola
  • Psykoterapi i aktiv dialog, lösningsinriktad (11 år)
 • Kris/Katastrof
  • Krisasamtal i olika sammanhang (11 år)
 • Anhörigstöd
  • (10 år)
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • (10 år)
 • Kristerapi
  • (10 år)
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
  • Vittnespsykologi, uppdrag från domstol, krishantering för anhöriga, brottsoffer (11 år)
 • Barnförhör
  • (10 år)
 • Brottsoffer
  • (10 år)
 • Förhörsmetodik
  • (10 år)
 • Förövare
 • Handledning
  • (10 år)
 • Sexuella övergrepp
  • (10 år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Aktiv dialog (11 år)
 • Psykiska störningar
  • (10 år)
 • Psykosomatik
  • (10 år)
 • Rehabilitering
  • (9 år)
 • Somatiska sjukdomar
  • (10 år)
 • Stressrelaterad ohälsa
  • (10 år)
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom
  • (10 år)