Vi arbetar sedan drygt 20 år för såväl enskilda människor som organisationer och företag. Vi arbetar huvudsakligen utifrån kognitiv beteendeteori.
Vi arbetar även med verksamhetsutv,chefs-ledningsutveckling ,grupp/team utv. inom privat och offentlig verksamhet, självklart lämnas referenser

KontaktHans Möller
AdressSolvägen 26
152 57 Södertälje
Telefon08 55089181
Mobil0708 309970
E-post hans.moller@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Arbets- och organisationspsykologi
Klinisk psykologi
Pedagogisk psykologi
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Avvikande beteenden
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Förhörsmetodik
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Polispsykologi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman