Jag arbetar med psykodynamisk, kognitiv och integrativ individualpsykoterapi för undomar och vuxna. Har utbildning i jagstrukturerande psykoterapi, en speciell metod för att behandla tidiga brister i personligheten under en kortare behandlingsperiod av c:a 2 år.
Processhandledning till personalgrupper inom offentlig eller privat vård.
Hemsida: www.geijermottagningen.se

KontaktHans Widefjäll
AdressDrottninggatan 12
753 10 Uppsala
Telefon018-506500
E-post Hans.Widefjall@comhem.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Drottningatan 12
753 10 Uppsala
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Utbildningar
Behörighet att utöva jagstrukturerande psykoterapi
Fil.kand 1971.
Handledarutbildning Stockholms universitet 1988
Psykologexamen 1976
Socialstyrelsens psykologlegitimation 1979
Psykoterapiutbildning , psykodynamisk individualpsykoterapi
Socialstyrelsens legitimation steg 2 1992

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
  • Ungdomspsykoterapi U-a Kommun 10år
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Övergrepp
 • Förskola/Skola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Särskola
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Privat psykoterapimottagning(12 år)
 • Fobier
 • Handikapp
  • Hab.team 11 år / Psykosteam 3år
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom