Sedan slutet på 60-talet har jag arbetat som psykolog, både i den öppna och den slutna vården, och främst varit inriktad på barn, ungdomar och deras föräldrar. Sedan 1985 har jag arbetat som privatpraktiserande legitimerad psykoterapeut med klinisk specilistbehörighet. Jag är utbildad vid Ericastiftelsen och är fr o m 1988 även utbildad handledare och konsult. Åren 1992 - 2010 har jag arbetat heltid på Karlaplans Psykoterapigrupp som är en mottagning främst för barn ungdomar och deras föräldrar.Jag har även tagit emot vuxna i terapi.

KontaktHelena Jarlemark
AdressLinneavägen 8
132 37 Saltsjö-Boo
Telefon08-6624279
Mobil0708-662427
E-post helena@jarlemark.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Karlaplans Psykoterapigrupp Bältgatan 6
114 49 Stockholm
Telefon: 08 6624279
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Olika kortare utbildningar i familjeterapi
Barndiagnostik
Ericastiftelsen (Längd: 1 år)
Barn och ungdomspsykoterapi
Ericastiftelsen (Längd: 3 år)
Handledarutbildning
Ericastiftelsen (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
  • Terapier med barn, ungdomar och deras föräldrar. Föräldrarådgivning
 • Adoption
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
  • handleder skol- och förskolepsykologer fn inom Nacka kommun.
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
  • terapi m. barn och föräldrar som förlorat en familjemedlem eller en vuxen som förlorat en partner.
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
  • individuell
 • Familjeterapi
  • föräldrar och barn
 • Kristerapi
  • individuellt
 • Parterapi
  • enskilda
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • individuellt
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Missbruk
 • Psykosomatik
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom