Jag är legitimerad psykolog och certifierad EMDR-terapeut, en traumabehandlingsmetod. Erbjuder behandling, både i individuellt och i grupp och arbetar både med barn och med vuxna patienter. Jag arbetar i första hand med kris- och traumabearbetning och stresshantering, men även relationsproblem,, ångeststörningar, missbruk, depressioner och utredningar. Föreläser också inom krishantering, traumatiska reaktioner, stress och samtalsmetodik.

KontaktHelena Johansson
Adressc/o Psykologhuset Södra Förstadsgatan 24
211 43 MALMÖ
Telefon0727-100 830
E-post helena.legpsykolog@gmail.com
Hemsida www.helenajohansson.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Psykologhuset Södra Förstadsgatan
211 43 MALMÖ
Län/kommun: Skåne län, Malmö
Språkkunskaper
 • English
 • Norwegian Bokmål; Bokmål, Norwegian
Utbildningar
Certifierad EMDR-terapeut
Legitimerad psykolog, Göteborgs universitet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Kris
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Dansterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom