Leg psykolog och specialist i neuropsykologi samt specialist i klinisk psykologi. Leg psykoterapeut (PDT), certifierad EMDR-terapeut och certifierad IFS-terapeut

Har arbetat som sjukhuspsykolog inom kroppssjukvård och rehabilitering i drygt 20 år och har mer än 30 års erfarenhet av klienter/patienter som har drabbats av kroppsliga sjukdomar eller skador som t ex mag-tarmsjukdomar, whip-lash skador, neurologiska sjukdomar, hjärnskador samt av posttraumatisk stress (PTSD) och andra stressrelaterade tillstånd som t ex utmattningssyndrom. Utöver psykoterapier, arbetar jag med konsultation, coachning och neuropsykologiska bedömningar och utredningar.  Har även lång erfarenhet av handledning och utbildning av olika yrkeskategorier ff a inom hälso- och sjukvård. Listad som leverantör av handledningstjänster inom SLSO; Stockholms läns sjukvårdsområde.

KontaktHelena Samuelson
AdressFjällgatan 23 b
116 28 Stockholm
Telefon070 6048073
E-post helena.samuelson@spray.se
Hemsida www.halsanshusstockholm.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Fjällgatan 23 b
116 28 Stockholm
Telefon: 0706048073
E-post: helena.samuelson@spray.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
specialist i neuropsykologi
specialist i klinisk psykologi
certifierad EMDR-terapeut
evidensbaserad traumapsykoterapimetod (rek. av svenska Socialstyrelsen)
certifierad IFS-terapeut
evidensbaserad ego-statemetod (rek. av amerikanska Nationella Registret, NREPP)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
  • Både utifrån krisen att drabbas av kroppslig sjukdom eller skada som t ex kronisk tarmsjukdom, hjärnskada eller psykiska och fysiska konsekvenser av trafikolyckor eller misshandel.
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Neuropsykologi
  • Både utredning, konsultation och psykoterapi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
  • Psykoterapi
 • Rehabilitering
  • mer än 20 års erfarenhet av medicinsk rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
  • långvarig erfarenhet av arbete med PTSD-problematik ff a med EMDR.
 • Ångestsyndrom