Henrik handleder och undervisar i KBT och annan praktiskt användbar psykologi inom vård, myndigheter och universitet. Han är också synlig i ett flertal sammanhang som expert på psykologi inom näringslivet. Som klinisk psykolog har Henrik utrett och behandlat alla typer av psykisk ohälsa i primärvården och öppenvårdspsykiatrin. Han tar i dagsläget emot par och individer ett par dagar i veckan för KBT. Henrik är medförfattare till en bok om att hantera etisk stress och en kommande om samtalsmetoder i KBT.
KontaktHenrik Åstrand Freidlitz
AdressStora Nygatan 40
211 37 Malmö
Telefon0733676452
E-post henrik@nervimalmo.se
Hemsida http://nervimalmo.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Stora Nygatan 40
211 37 Malmö
Telefon: 0733676452
E-post: henrik@nervimalmo.se
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden
Utbildningar
Handledare och lärare i psykoterapi, inriktning KBT, Linköpings universitet
(Längd: 2 år)
Psykoterapeututbildning, inriktning KBT vuxen, Lunds universitet
(Längd: 3 år)
Specialistutbildning klinisk psykologi, Sveriges psykologförbund
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
  • Utbildad handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Personlighetsstörningar
 • Polispsykologi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom