UTBILDNINGAR, LEGITIMATIONER MM
leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare i psykoterapi och psykosocialt arbete, vidareutbildad i bl a neuropsykologi, deltar fortlöpande i kvalificerad fortbildning.

YRKESERFARENHET
Arbete som anställd psykolog 1976-2001 inom vuxenpsykiatri, medicinsk rehabilitering, yrkesmedicin och inom dåvarande Ami ( med bl a arbetslivsinriktad rehabilitering), och i egen verksamhet sedan 1987, sedan 2001 på heltid.

KLINISK INRIKTNING
Jag har erfarenhet av olika former av psykoterapi, men arbetar idag huvudsakligen med kognitiv beteendeterapi/KBT, interpersonell psykoterapi/IPT och rådgivning.
Jag arbetar bl a med krisreaktioner, relationsfrågor, arbetslivsrelaterade frågor, rehabiliteringsfrågor, familjefrågor, konflikthantering, aggressionsproblem, personlighetsrelaterade frågor, ångestsyndrom, depressioner och stressrelaterade besvär. Jag arbetar med individuell psykoterapi och med par- och familjeterapi.

ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN
-Neuropsykologiska och andra diagnostiska utredningar och testningar inklusive i försäkringsjuridiska sammanhang (arbetsskador, Försäkringskasseärenden, trafikskadeärenden)
-Handledning och konsultationer individuellt och i grupp inom sjukvård, socialtjänst och privat näringsliv avseende både utförare i relationsintensiva yrken och i arbetsledningsfunktioner.
-Utbildningsterapier.

MOTTAGNINGSTIDER
måndag  9.00-16.30; tisdag - torsdag 9.00-19.30; fredag 9.00-16.30
KOSTNAD
-Privatpersoner: 850:- per 50 minuter.
-Par-/ familje-terapi: 1.000:- per 75 minuter.
-Företag, organisationer, försäkringsbolag: 1.300:- per 50 minuter.
-Utbildningsterapi för studenter på Psykologprogrammet: 650:- per 50 minuter.

-Moms tillkommer för handledning och för konsultationer, som inte är att betrakta som sjukvårdande behandling. Psykoterapi och diagnostiska utredningar räknas skattetekniskt som sjukvårdande behandling och är ej momsbelagda.

FÖRFRÅGNINGAR, TIDSBESTÄLLNINGAR
Tel: 0708-987917
E-mail: henry.wising@gmail.com
HEMSIDA: www.henrywising.se

ARBETSSPRÅK
Svenska och engelska.

KontaktHenry Wising
AdressPostgatan 4
411 18 Göteborg
Mobil0708-987917
E-post henry.wising@gmail.com
Hemsida www.henrywising.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Postgatan 4
411 13 70
Telefon: 0708-987917
E-post: henry.wising@bredband.net
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledarutbildning
(Längd: 2 år)
Neuropsykologi
(Längd: 1 år)
Psykologexamen
(Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom
AdressPostgatan 4
411 13 Göteborg
Telefon0708-987917
Mobil0708-987917
E-post henry.wising@bredband.net
Hemsida www.henrywising.se
Legitimation leg. Psykolog