Håkan Lindholm Doveson
Jag heter Håkan Lindholm Doveson och är verksam vid min privata mottagning Psykoterapeutisk samtalsmottagning i Nyköping. Jag har lång erfarenhet av att jobba med olika psykologiska behandlingsmetoder med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2007, har grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) i både KBT och psykodynamisk psykoterapi, är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk / relationell inriktning samt är specialist i psykologisk behandling med inriktning relationell psykoterapi. Jag har också utbildning i mentaliseringsbaserad terapi, interpersonell terapi och lång erfarenhet av psykoanalytiskt orienterad psykoterapi.Jag har kompetens gällande HBTQ och särskild kunskap när det gäller alkoholmissbruk, olika former av beroende och medberoende samt har en humanistisk och relationellt psykoanalytisk grundsyn. Jag har själv gått i psykoanalytiskt orienterad psykoterapi under sex år.Är du anhörig till någon som du upplever får problem av sitt drickande? Är du en person som har vuxit upp med en förälder eller ett syskon som haft en problematisk eller destruktiv relation till alkohol? Känner du ofta känslor av maktlöshet inför dina försök att förändra dig själv och/eller andra i nära relationer och anar att det kan ha att göra med hur maktlös du kände dig inför din förälders drickande? Vill du själv diskutera din egen relation till alkohol eller andra droger så är du välkommen till mig för rådgivning.Jag erbjuder korta och långa psykologiska behandlingar och längre tids psykoanalytiskt orienterad psykoterapi med ett relationellt perspektiv. Jag tar emot vuxna över 18 år och erbjuder även handledning samt utbildning/föreläsning. Jag har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med tonåringar, unga vuxna och vuxna. Jag har också arbetat med psykologisk behandling för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som till exempel ADHD och autism.
KontaktHåkan Lindholm Doveson
AdressHögbrunnsvägen 2B
611 38 Nyköping
Telefon0733-986363
Mobil0733-986363
E-post info@legitimeradpsykolog.com
Hemsida http://www.legitimeradpsykolog.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Högbrunnsvägen 2B
611 38 Nyköping
Telefon: 0733-986363
E-post: info@legitimeradpsykolog.com
Län/kommun: Södermanlands län, Nyköping, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykoterapeutprogrammet
Linköpings universitet (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet
Umeå Universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom
Håkan Lindholm Doveson

Jag heter Håkan Lindholm Doveson och är verksam vid min privata mottagning Psykoterapeutisk samtalsmottagning i Nyköping. Jag har lång erfarenhet av att jobba med olika psykologiska behandlingsmetoder med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2007, har grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) i både KBT och psykodynamisk psykoterapi, är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk / relationell inriktning samt är specialist i psykologisk behandling med inriktning relationell psykoterapi. Jag har också utbildning i mentaliseringsbaserad terapi, interpersonell terapi och lång erfarenhet av psykoanalytiskt orienterad psykoterapi.

Jag har kompetens gällande HBTQ och särskild kunskap när det gäller alkoholmissbruk, olika former av beroende och medberoende samt har en humanistisk och relationellt psykoanalytisk grundsyn. Jag har själv gått i psykoanalytiskt orienterad psykoterapi under sex år.

Är du anhörig till någon som du upplever får problem av sitt drickande? Är du en person som har vuxit upp med en förälder eller ett syskon som haft en problematisk eller destruktiv relation till alkohol? Känner du ofta känslor av maktlöshet inför dina försök att förändra dig själv och/eller andra i nära relationer och anar att det kan ha att göra med hur maktlös du kände dig inför din förälders drickande? Vill du själv diskutera din egen relation till alkohol eller andra droger så är du välkommen till mig för rådgivning.

Jag erbjuder korta och långa psykologiska behandlingar och längre tids psykoanalytiskt orienterad psykoterapi med ett relationellt perspektiv. Jag tar emot vuxna över 18 år och erbjuder även handledning samt utbildning/föreläsning. Jag har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med tonåringar, unga vuxna och vuxna. Jag har också arbetat med psykologisk behandling för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som till exempel ADHD och autism.

KontaktHåkan Lindholm
AdressBagaregatan 35A
611 30 Nyköping
Telefon0733-986363
Mobil0733-986363
E-post info@legitimeradpsykolog.com
Hemsida http://www.legitimeradpsykolog.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Bagaregatan 35A
611 30 Nyköping
Telefon: 0733-986363
E-post: info@legitimeradpsykolog.com
Län/kommun: Södermanlands län, Nyköping, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Interpersonell terapi (IPT)
Certifierad IPT-terapeut
Kognitiv psykoterapi
Mentaliseringsbaserad terapi
7.5 hp
Psykodynamisk psykoterapi
Psykologprogrammet
Umeå universitet (Längd: 5 år)
Psykoterapeutprogrammet
Linköpings universitet (Längd: 3 år)
Relationell psykoterapi
Specialistutbildning för psykologer

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom