KontaktImants Vilemsons
Adress126 47 Hägersten
Telefon+46702699936
E-post imants@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Ringvägen 103
118 60 Stockholm
Telefon: 070-2699936
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
SAPU:s Handledar- & Lärarutbildning, 30 poäng.
Examen december 2002. (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman