Min långa erfarenhet som psykolog och psykoterapeut inom verksamheter som skola, Barn och ungdomspsykiatri, ungdomsmottagningar, ideella företag som St Lukas och Röda Korset har gett mig en  bred erfarenhet av att möta personer som av någon anledning mår psykiskt dåligt . Alla är välkomna att ställa frågan om sig själv, ingen fråga är för liten eller fel. 
Jag arbetar även med att möta professionella i handledning och utbildningar bland annat genom psykoterapeututbildningarna på Ersta Sköndal Bräckes högskola. Handledningarna kan ske enskilt eller i grupp på er arbetsplats.
KontaktIngalill Ferm
AdressInägogatan 21a
418 74 Göteborg
Telefon0706 115025
Mobil0706115025
E-post info@fermutveckling.se
Hemsida www.fermutveckling.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Skolgatan19
456 61 Hunnebostrand
Län/kommun: Västra Götalands län, Sotenäs, Sweden
Första Långgatan 21
413 27 Göteborg
Telefon: 0706115025
E-post: info@fermutveckling.se
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Utbildningar
Handledarutbildning 2015 ErstaSköndalBräcke
(Längd: 2 år)
psykoterapeut utbidlning ErstaSköndalBräcke hgskl 2009
(Längd: 3 år)
psykologutbildning Göteborgs universitet 1999
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Avvikande beteenden
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Bildterapi
 • EMDR
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom