Jag har efter många års arbete inom Barn och Ungdomspsykiatrin och skola bred erfarenhet av människors behov av stöd och utveckling. Som psykolog är min uppgift att lyssna in behovet hos den som vänder sig till mig. Det behövs inte en psykiatrisk diagnos eller svåra händelser för att finna anledning till kontakt med psykolog utan en önskan om förändring eller stöd. Som psykoterapeut kan jag dessutom erbjuda kortare eller längre psykoterapi.

KontaktIngalill Ferm
Adressverkmästaregatan 9
417 57 Göteborg
Telefon0768-582947
Mobil0706-115025
E-post ingalill@plupartners.se
Hemsida www.plupartners.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Järntorget 4
413 04 Göteborg
Telefon: 0768 582947
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
lärarutbildning
psykologprogrammet
(Längd: 5 år)
psykoterpeut utbildning
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Bildterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom