Sedan 1989 driver jag min privatpraktik som psykolog, psykoterapeut och coach. Min teori och metod är psykodynamisk och till den fogar jag kognitiva tekniker och avspänning. Mitt specialområde är lösningsfokusering - att förstå, men framför allt att finna vägar till nya sätt att leva, arbeta och må bra. Bakom problem gömmer sig möjligheter! - Jag ger korta terapier och krisbehandling men arbetar även med längre psykoterapier och arbetslivscoachning. Uppdragsgivare är kommuner, landsting (Region Skåne), företag och enskilda personer.

KontaktInga-Lill Wennström
AdressSt Gråbrödersgatan 16, 3 tr
222 22 Lund
Telefon046-18 88 88
Mobil070-740 99 69
E-post psykologbyran@glocalnet.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
St Gråbrödersgatan 16, 3 tr
222 22 Lund
Län/kommun: Skåne län, Lund, Sweden
Språkkunskaper
 • Danish
 • English
 • German
 • Norwegian
Utbildningar
Psykologutbildning
Examen 1985; legitimation 1987 (Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning
Legitimation 1991 (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Särskola
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Transaktionsanalys
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom