Jag är legitimerad psykolog med 25 års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna. Jag erbjuder behandling med KBT, psykologiska- och neuropsykologiska utredningar, handledning samt konsultativt stöd. Jag har arbetet inom psykiatrisk verksamhet, neuropsykiatriska utredningsteam, elevstödsverksamheter och habilitering. Jag har erfarenhet av personer med kroniskt trötthetssyndrom och stressrelaterad problematik. Besök gärna min hemsida: www.ingelabozkurt.se där det går att få lite mer information om mig och om de tjänster jag erbjuder.

KontaktIngela Bozkurt
AdressGötgatan 71, 2 trappor
116 21 Stockholm
Telefon0709 751 355
Mobil0709-751 355
E-post info@ingelabozkurt.se
Hemsida www.ingela.bozkurt.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Götgatan 71, 2 tr
116 21 Stockholm
Telefon: 0709 751 355
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
KBT, steg 1 -06
Kliniska neuropsykologi: teori och metod, Stockholms universitet, -08
Psykologexamen, Uppsala universitet, -88
sykodynamisk korttidsterapi för barn och ungdomar med funktionshinder -99
Teoretisk fördjupningskurs med anknytning till psykoterapi - 92
Under åren har jag deltagit i en mängd olika kurser kring neuropsykiatriska tillstånd, testmetodik, diagnostik och motiverande samtal.

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Psykoterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Neuropsykologi
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa