Jag arbetar med uppdrag inom utveckling/handledning för företag, psykologer och terapeuter och med behandling för par och individer. Har ett genuint intresse för hälsofrämjande arbete och hur psykologisk kunskap kan göras användbar, verksam och tillgänglig. Jag arbetar även med parterapi och workshops för par på Parkliniken - del av Psykologi med mera. Välkommen att boka tid direkt på https://www.bokadirekt.se/places/psykologi-med-mera-parkliniken-20340 eller se kontaktuppgifter nedan.

Jag har flerårig erfarenhet som chef inom privat sektor inriktad på försäkringstjänster, samt som utbildningsarrangör och specialistexaminator för kurser inom specialistordningen för psykologer. Som klinisk psykolog har jag arbetet bland annat inom Mödra- och barnhälsovård, på Vårdcentral, i samordnad rehabilitering för unga vuxna, samt som privatpraktiserande psykolog. Jag är vidareutbildad inom bland annat Kognitiv beteendeterapi (KBT), Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Interpersonell psykoterapi (IPT), och klinisk tillämpning och integration av Interpersonell Neurobiologi i behandling.

KontaktIngrid Almgren Sjölander
AdressFörsta Långgatan 21
413 27 Göteborg
Mobil+46732676300
E-post info@psykologimedmera.se
Hemsida http://www.psykologimedmera.se/
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Psykologi med mera, Första Långgatan 21, vån 6
413 27 Göteborg
Telefon: +46732676300
E-post: info@psykologimedmera.se
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Handledning
 • Relationsstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
  • Psykologisk första hjälpen och krishantering
 • Parterapi
 • Psykoterapihandledning
  • Handleder inom KBT, IPT och att integrera Interpersonell Neurobiologi i klinisk behandling.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom