Jag arbetar med uppdrag inom utveckling, handledning och utbildning för företag, psykologer och terapeuter samt med anknytningbaserad parterapi. Har ett genuint intresse för hälsofrämjande arbete och hur psykologisk och hjärnvänlig kunskap kan göras användbar, verksam och tillgänglig. Min röda tråd genom allt jag arbetar med, oavsett metod, är det anknytningsbaserade, integrativa fältet Interpersonell Neurobiologi, som intresserar sig för hur Mind-Hjärna-Relationer samspelar i livlång utveckling och i hälsoskapande miljöer. Det betyder att allt mitt arbete har en tydlig relationell och integrativ grund.

Välkommen att boka tid hos oss direkt på https://www.bokadirekt.se/places/psykologi-med-mera-parkliniken-20340 eller se kontaktuppgifter nedan.

Jag har flerårig erfarenhet som chef inom privat sektor inriktad på försäkringstjänster, samt som utbildningsarrangör och specialistexaminator för kurser inom specialistordningen för psykologer. Som klinisk psykolog har jag arbetet bland annat inom Mödra- och barnhälsovård, på Vårdcentral, i samordnad rehabilitering för unga vuxna, samt som privatpraktiserande psykolog. Jag är vidareutbildad inom bland annat Kognitiv beteendeterapi (KBT), Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Interpersonell psykoterapi (IPT), och klinisk tillämpning och integration av Interpersonell Neurobiologi i behandling.

KontaktIngrid Almgren Sjölander
AdressDrottninggatan 31
411 14 Göteborg
Mobil+46732676300
E-post info@psykologimedmera.se
Hemsida http://www.psykologimedmera.se/
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Drottninggatan 31
411 14 Göteborg
Telefon: +46732676300
E-post: info@psykologimedmera.se
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Handledning
 • Relationsstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
  • Psykologisk första hjälpen och krishantering
 • Parterapi
  • Anknytningsbaserad parterapi. Läs mer om arbetssätt på https://psykologimedmera.se/parkliniken/
 • Psykoterapihandledning
  • Handleder inom bland annat KBT, IPT och att integrera Interpersonell Neurobiologi i klinisk behandling, ledarskap, pedagogik. All handledning i och med det en tydlig relationell och integrativ grund, oavsett metod. Läs mer om Interpersonell Neurobiologi på https://psykologimedmera.se/interpersonell-neurobiologi/
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom