Leg.Psykolog.Leg.Psykoterapeut. Arbetat 25 år inom Jämtlands läns landsting. Inom barnhabilitering, barnpsykiatri, mödra-barnhälsovård och de senaste 12 åren som primärvårdspsykolog. Vid sidan om min anställning i landstinget har jag arbetat som privatpraktiserande psykoterapeut i 13 år med psykoanalytisk inriktning i huvudsak med individualterapi av vuxna och ungdomar. Har vidareutbildat mig i jagstrukturerande psykoterapi som är en specifik kognitiv personlighetsutvecklande metod för människor med personlighetsstörningar eller fastlåsta kriser utifrrån Lacans teorier. Har också vidareutbildat mig inom psyko-somatik och stressrelaterade sjukdomar och har ett hälsopsykologiskt perspektiv med erfarenhet av både förebyggande och rehabiliteringsinsatser.

KontaktIngrid Holmström
AdressVike 908
835 91 Krokom
Telefon063-34283
Mobil070-207 17 29
E-post iholmstrom@tele2.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Akademigatan 4C
831 40 ÖSTERSUND
Län/kommun: Jämtlands län, Östersund, Sweden
Språkkunskaper
 • Swedish
Utbildning
Psykologutbildning. Psykoterapeututbildning. Utbildning i Psyko-somatisk medicin. Utbildning i Jagsrukturerande psykoterapi.
(Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • 12 år som primärvårdspsykolog
 • Krishantering
  • 25 års arbete som psykolog
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • Handledning av många olika yrkesgrupper samt olika arbetslag inom länsaarbetsnämnden, socialtjänsten, landstinget konsulter och behandlingshem.
 • Utveckling av organisationen
  • Byggt upp psykosociala enheter inom primärvården.
 • Barn/Ungdom
 • Barnpsykologiska utredningar
  • Arbetat på barn-psyk i 4 år.
 • Barnterapi
  • Arbetat med barnterapier på barn-psyk i 4 år.
 • Flyktingproblematik
  • Som handledare på behandlingshem för apatiska barn.
 • Habilitering/Rehabilitering
  • Arbetat 5 år inom barn- och ungdomshabiliteringen.
 • Handledning
  • Handlett personal inom barnhabiliteringen.
 • Kris
  • 25 års arbete som psykolog.
 • Missbruk
  • Som handledare för behandlingshem samt konsulter för familjehem.
 • Relationsstörningar
  • 25 års arbete som psykolog.
 • Stress
  • 12 års arbete som primärvårdspsykolog.
 • Utvecklingsbedömningar
  • 7 års arbete inom Mödra-barnhälsovården samt 5 års arbete inom barn- och ungdomshabiliteringen
 • Ätstörningar
  • I huvudak inom psykoterapeutiskt arbete under 13 års tid.
 • Övergrepp
  • I huvudakap under psykoterapeutiskt arbete under 13 års tid.
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykospsykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom