Jag har över 20 års erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri, där jag fortfarande arbetar. Privat arbetar jag främst med kortare kontakter med familjer, barn och ungdomar, med konsultation, utbildning och handledning. Har stor erfarenhet av samverkan och samarbete med Socialtjänsten kring familjer, barn och unga i svåra livssituationer.

KontaktIngrid Malmborg
AdressOlivedalsgatan 19
413 10 Göteborg
Telefon031-244287
Mobil0705-182010
E-post ingrid.malmborg@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Olivedalsgatan 19
413 10 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
psykoterapiutbildning psykodynamisk grund barn , ungdomar och vuxna
legitimerad psykoterapeut
Handledning, konsultatin och utbildning
Psykodynamisk grund (Längd: 2 år)
Rorschachutbildning
Exners system och psykodynamisk tolkningsteori. (Längd: 2 år)
Familjeterapi, systemiskt arbete
Följt utveckling med längre och kortare kurser sedan 1975 (Längd: 3 år)
Förändrade medvetandetillstånd
ex hypnos, symboldrama, PTSD (Längd: 3 år)
Neuropsykologiska kurser
universitetskurs 5 poäng samt kurser i testning och neuropsyk.tolkning av testmaterial, språkvetenskap 10p barnets språkutveckling mm. (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
  • BUP, Konsultation till sociala behandlingdhem, familjehem. Föreläsningar (11 år)
 • Avvikande beteenden
  • Buperfarenhet (11 år)
 • Barnpsykologiska utredningar
  • Buperfarenhet samt barnhälsovårdspsykologisk erfarenhet.Handledning (11 år)
 • Barnterapi
  • Buperfarenhet (11 år)
 • Handledning
  • psykoterapi till team samt individuellt inom psykoterapiutbildningar. I psykologiska utredningar och bedömningar. Konsultation till team och grupper kring barn och ungas psykiska hälsa och problem. (8 år)
 • Kris
  • Buperfarenhet (11 år)
 • Relationsstörningar
  • Buperfarenhet (11 år)
 • Utvecklingsbedömningar
  • Buperfarenhet (11 år)
 • Övergrepp
  • Buperfarenhet (11 år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • barn, ungdom, vuxna individuellt. Föreläsningar (11 år)