Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledarutbildning. Lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård och av samverkan och samarbete med Socialtjänsten kring familjer, barn och unga i svåra livssituationer. Tar emot uppdrag rörande bedömning och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, föräldra- och familjekontakter för stöd och förändringsarbete angående ungas livssituation, konsultation och handledning. 

KontaktIngrid Malmborg
AdressOlivedalsgatan 19
413 10 Göteborg
Mobil0705-182010
E-post ingrid.malmborg@bredband.net
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Olivedalsgatan 19
413 10 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
psykoterapiutbildning psykodynamisk grund barn , ungdomar och vuxna
legitimerad psykoterapeut
Handledning, konsultation och utbildning
(Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
  • Försöker i mitt arbete öka förståelsen kring ett barns lidande och engagera vårdnadshavare och/eller andra viktiga vuxna kring barnet, för att skapa förutsättningar för de förändringar i livssituationen som kan leda till större trygghet och tillit i barnets relationer och öka dess självkänsla och välbefinnande.
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
  • Endast som kortare, målinriktad insats i samband med kris och med aktiv föräldramedverkan.
 • Handledning
  • Erfarenhet av individuell handledning i psykoterapi med barn- och unga, handledning av barn- och ungdomspsykoterapeuter under utbildning, teamhandledning i Bupkontext och konsultation till Socialtjänst och andra verksamheter som riktar sig till barn- och unga.
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
  • till familjer och föräldrar med minderåriga barn.