Arbetar sedan 1995 med konsultuppdrag i mitt företag, Ingrid Nilsson - Psykologi och Etik. Utveckling av individer och organisationer. Arbetar med psykoterapi (även symboldrama), krisbearbetning, arbetsrelaterade problem/stresshantering och handledning. Se www.sollevi.se för ytterligare presentation.

KontaktIngrid Nilsson
AdressBabordsgatan 21
120 64 Stockholm
Telefon070-7726670
Mobil070-7726670
E-post ingrid.nilsson.enskede@swipnet.se
Hemsida www.sollevi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Sollévi-Livsstilscenter, Kungstensgatan 2
114 25 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Babordsgatan 21
120 64 Stockholm
Telefon: 070 772 66 70
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Utbildning
Leg psykolog och leg psykoterapuet
Specialist i klinisk psykologi inom följande områden:
Utredning/bedömning/diagnostik
Behandling/rådgivning
Konsultation/handledning
Organisationsarbete (Längd: > 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Privatpraktiserande med lång erfarenhet från psykiatri och primärvård
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Symboldramaterapi