KontaktIngrid Sanner
AdressSmedsgränd 2B
753 20 Uppsala
Mobil0736718300
E-post ingridsanner@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Utbildningar
EMDR
Psykoterapeututbildning, Stockholms universitet
(Längd: 3 år)
Specialist i neuropsykologi
(Längd: 3 år)
Psykologutbildning, Umeå och Uppsala universitet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Handikapp
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman