Iraj Parsifar är ursprungligen från Iran. Psykologutbildningen har han gått på Göteborgs- och Umeås universitet. Iraj är specialist inom klinisk psykologi. Han
har mest erfarenhet inom, kris, katastrof & trauma området. Iraj har kulturkompetens gällande mellanösterns och islamiska länder. Söker ni en erfaren persisktalande psykolog har ni hamnat på rätt plats. Sedan 1994 har han jobbat som privatpraktiserande psykolog och haft egen verksamhet. Där jobbar han med individuell terapi, parsamtal, familjeterapi, handledning mm. För övrigt jobbar han på BUP-akuten.

KontaktIraj Parsifar
AdressLindomevägen 35
427 50 Billdal
Telefon0707223471
Mobil070-72 234 71
E-post iraj.parsifar@gmail.com
Hemsida www.ppii.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Språkkunskaper
 • English
 • Persian
 • Persian, Old (ca.600-400 B.C.)
 • Swedish
Utbildningar
psykologutbildning
(Längd: 6 år)
specialist inom klinisk psykologi
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Gymnasium
 • Krisarbete
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman