Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och har Sveriges Psykologförbunds Specialistbehörighet i Klinisk Psykologi. Jag har även handledar- och lärarbehörighet i psykoterapi. Nyligen har jag genomgått en 1-årig utbildning i Kris och Trauma.  Jag är verksam som vuxenklinisk psykolog, psykoterapeut och handledare sedan 1972. 
I ca 10 års tid har jag arbetat med medicinsk rehabilitering och neuropsykologi. I drygt 30 års tid har jag varit anställd inom vuxenpsykiatrin i Stockholms läns landsting, både inom slutenvården och öppenvården,  varav 16 år på en specialiserad psykoterapienhet inom Psykiatri Södra Stockholm, där jag har arbetat med psykoterapi och handedning. Under mer än tjugo års tid har jag arbetat med individualpsykoterapi med ätstörningar.
Sedan 2012 arbetar jag enbart i egen praktik. Jag arbetar med krisbearbetning, kristerapi, korttidsterapi och handledning på psykodynamisk grund med en objektrelationsteoretisk och självpsykologisk inriktning. Även individualpsykoterapi, vägledande samtal, konsultation, och bedömning ingår.

KontaktIrene Söder Altschul
AdressSvartensg. 5
116 20 Stockholm
Telefon08-912258
E-post irenealtschul@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Grindsgatan 43 nb
118 57 Stockholm
Telefon: 0707 91 22 58
E-post: irenealtschul@hotmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Psykologexamen
Stockholms Universitet (Längd: 5 år)
Psykoterapeutexamen
Karolinska Instituet (Längd: 3 år)
Handledare o lärarutbildning i psykoterapi
SAPU, Stockholm (Längd: 2 år)
Psykotraumatologi 15 HP
Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • (10 år)
 • Krishantering
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
  • Psykoterapi vid svåra ätstörningar och svåra psykiatriska problem 15 år
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Verksam som psykoterapeut sedan 1979
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Verksam som psykoterapeut sedan 1979
 • Psykoterapihandledning
  • Arbetar med handledning såväl individuellt som i grupp
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
  • Har erfarenhet av arbete med såväl våldtäkter, som sexuella övergrepp samt incest
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Arbetar som vuxenklinisk psykolog sedan 1972.
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
  • Sedan 1974.
 • Psykiska störningar
  • Sedan 1974.
 • Psykosomatik
  • Sedan 1974
 • Rehabilitering
  • Arbetat med Medicinsk Rehabilitering (10 år)
 • Smärta
  • Sedan 1974
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Sedan 1974
 • Trauman
  • Sedan 1974
 • Ångestsyndrom
  • Sedan 1974