KontaktJannika Broome´
AdressKävlingevägen 13
222 40 Lund
Telefon070-5518831
Mobil070-5518831
E-post jannika.broome@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
St Gråbrödersgatan 16
222 22 Lund
Län/kommun: Skåne län, Lund, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Handledarutbildning enl UHÄ
(Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
  • Individuell
 • Barn/Ungdom
 • Kris
  • Ungdomar
 • Stress
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk