KontaktJeanette Niehof
Adress Sverige
Mobil0735 570 480
E-post jeanette@jeanetteniehof.se
Hemsida www.jeanetteniehof.se
Legitimation leg. Psykolog

Jag Jeanette Niehof har specialistkompetens inom Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD), och har lång erfarenhet i behandling av kvinnor med sexuella trauma. 
Jag har min mottagning i Malmö och har utvecklat en online behandlingsprogrammet för kvinnor med sexuella trauma. (www.jeanetteniehof.se). 
 Jeanette (1968) är leg.logoped (1989), leg. psykolog (1995), certifierad EMDR terapeut (2004) och handledare, certfierad. psykotraumaterapeut, jag har steg 1 & 2 i Kognitiv Beteende Terapi (KBT) sedan 2003. Jag är MI utbildare i region Skåne, certiferad primärvårdspsykolog, mindfulness instruktör och rökavvänjare.
Jag har arbetat på Sjukhus i Malmö, på Lundsuniversitets som forskare, på Röda Korsets behandlingscenter för krigs och tortyrskadade och 10 år i min privata klinik i Nederländerna där jag arbetade med kvinnor med sexuella trauma. 
Jag är aktiv i EMDR föreningsstyrelse.

KontaktJeanette Niehof
AdressKastellgatan 6
211 48 Malmö
Telefon0735570480
E-post info@vidunova.se
Hemsida www.vidunova.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Online behandlingsprogram för kvinnor med sexuella trauma i hela landet
Telefon: 0735 570 480
E-post: info@vidunova.se
Kastellgatan 6
211 48 Malmö
Telefon: 0735 570 480
Län/kommun: Skåne län, Malmö
Språkkunskaper
 • Dutch; Flemish
 • English
Utbildningar
psykotraumaterapeut
Utbildning i Nederländerna (Längd: 5 år)
Logoped
Utbildning i Nederländerna (Längd: 4 år)
Psykolog
Utbildning i Nederländerna (Längd: 6 år)
KBT terapeut
Steg 1 & 2 i Nederlandena (Längd: 4 år)
EMDR terapeut och handledare
(Längd: 4 år)
Mindfulnes instruktör
(Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • mobbing, kris, traumatiska händelser, utbrändhet
 • Krishantering
  • traumatiska händelser på arbetsplatsen
 • Barn/Ungdom
  • Ungdomar, övergrepp
 • Flyktingproblematik
 • Övergrepp
 • Kris/Katastrof
  • Kristerapi, anhörigstöd, EMDR, KBT
 • Kristerapi
  • EMDR terapi
 • Psykoterapi
  • KBT, EMDR, Mindfulness,lösningsfokuserad terapi, MI, enneagrammet, coaching, handledning
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Steg 1 & 2
 • Kristerapi
  • EMDR terapi
 • Kroppsterapi
  • Mindfulness
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • PTSD, komplex sorg, fobier, rökavvänging med EMDR, långvarig smärta/huvudvärk
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
  • Har arbetat på Röda Korsets behandlingscenter för krigs och tortyrskadade
 • Tortyroffer
 • Trauman
  • specialist på sexuella trauma.