Jag erbjuder modern psykodynamisk psykoterapi för dig som vill förstå dig själv bättre, för dig som vill må bättre och få bättre fungerande relationer. Jag erbjuder alltifrån kortare stödsamtal, coachning och korttidsterapi (DIT- Dynamic Interpersonal Therapy) till längre psykoterapier för de som vill förstå sig själv på ett djupare plan eller som vill utveckla sig själva. Jag arbetar också med EMDR, Lifespan Integration, TRE (Trauma and Tension Releasing exercises), mental träning, hypnos och mindfulness. Mina sessioner har också inslag av kroppsterapeutiska interventioner hämtade från SE (Somatic Experiencing) och Hakomi när det anses relevant.


Mina specialområden är depression, ångest, kronisk smärta, stress, trauma och psykosomatik eller body/mind-medicin. Jag är inspirerad av österländsk medicin/filosofi och jag försöker att väva ihop allt som jag har lärt mig genom olika utbildningar till en behandling som anpassas till den enskilda individen. Jag har en relationell inriktning, vilket innebär att jag anser att skador som har uppstått i relationer med andra människor måste läkas i samarbete med en annan människa. Jag ser terapi som ett samarbete där jag tillsammans med patienten försöker förstå hur den inre världen hos patienten ser ut och hur den har formats av tidigare erfarenheter. När vi tillsammans har förstått det så är det lättare att se lösningen för hur de själsliga såren kan läkas.

Jag har arbetat inom en specialenhet inom primärvården som erbjuder hjälp till patienter med psykosomatiska problem. Jag har också arbetat på ett behandlingshem som tar emot svårt traumatiserade människor, inom företagshälsovården och som skolpsykolog. Jag har också arbetat som konsult på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade.

Jag erbjuder, förutom individuella skräddarsydda behandlingar, också kurser och föreläsningar i bl a mindfulness, stresshantering och trauma samt erbjuder handledning främst inom mina specialområden.

KontaktJeanette Åberg
AdressAlsikegatan 8, 1 tr
753 23 Uppsala
Telefon070-171 66 06
E-post sq.inspiro@telia.com
Hemsida www.sqinspiro.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Alsikegatan 8, 1tr
753 23 Uppsala
Telefon: 070-171 66 06
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
ACT
EMDR
Hypnos
Lifespan integration
Mental träning
Psykotraumatologi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Hypnosterapi
 • Kristerapi
 • Kroppsterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom