Psykolog i centrala Stockholm

Jag är legitimerad psykolog med lokal i centrala Stockholm, 10 minuters promenad från Odenplan, 5 minuter från S:t Eriksplan. 

Jag erbjuder psykologisk samtalsbehandling och rådgivning till individer, par, grupper och organisationer. Mitt arbete är evidensbaserat och val av metod utgår från dina behov, förutsättningar och önskemål.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med bland annat ångest och oro, stress och utmattning, depression, kris och trauma, låg självkänsla, känslomässig avstängdhet, relationsproblem, humörsvängningar, sömnsvårigheter samt beroende- och medberoendeproblematik.

Ytterligare information om mig och min verksamhet hittar du på min hemsida www.jennyknutsson.se

Du är varmt välkommen att kontakta mig på min mobil 070-779 12 83 alternativt genom kontaktformuläret på min hemsida. Du kan också maila mig på terapi@jennyknutsson.se så ringer jag upp dig.

KontaktJenny Knutsson
AdressSabbatsbergsvägen 8
113 61 Stockholm
Telefon0707791283
Mobil0707791283
E-post terapi@jennyknutsson.se
Hemsida jennyknutsson.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Sabbatsbergsvägen 8
113 61 Stockholm
Telefon: 0707791283
E-post: terapi@jennyknutsson.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Zoom
Län/kommun: På distans (hela landet)Sweden
Språkkunskaper
 • English
  Fluent
Utbildningar
Psykologprogrammet, Stockholms Universitet
Psykologutbildning vid Stockholms Universitet. (Längd: 5 år)
Praktisk Tjänstgöring för Psykologer, Beroendecentrum Region Stockholm
Legitimationsgrundande praktik. (Längd: 1 år)
Affektfokuserad terapi, grund och fortsättningskurs
Utbildning inom SAPU år 2013-2014 (Längd: 1 år)
EMDR-utbildning, grund- och fortsättningskurs
Utbildning i behandlingsmetod för bland annat PTSD, traumatiska stressreaktioner, panikångest, ångest, fobier, anpassningsstörningar, självuppfattningsproblem och prestationsångest. Utbildningsår 2016-2017. (Längd: 1 år)
Distansutbildning i AEDPfC
Utbildning i Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy for Couples, via nätseminarier, diskussiongrupper och workshop, Utbildningsår 2018. (Längd: 0.5 år)
MBT-utbildning
Utbildning i mentaliseringsbaserad terapi, KI, Huddinge år 2014. (Längd: 0.5 år)
MBT-certifiering
Certifiering i mentaliseringsbaserad terapi. Anna Freud Centre, London år 2016.
COPE-utbildning
Utbildning i Concurrent treatment of PTSD and substance use disorders using prolonged exposure. Traumabehandling med förlängd exponering och samtidigt fokus på missbruk/beroende. Utbildningsår 2013. (Längd: 0.5 år)
ACT, gruppledarutbildning och fördjupning
Utbildning till gruppledare i Acceptance and Commitment Therapy. Utbildningsår 2011 samt 2013 (Längd: 0.5 år)
Utbildning i MI, Motiverande samtal
Utbildning i motiverande samtalsteknik för att hjälpa klienten att hitta tillbaka till sin egen motivation och drivkraft. Utbildningsår 2011. (Längd: 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Affektfokuserad terapi
 • EMDR
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom

Jag är legitimerad psykolog med lokal i centrala Stockholm. Jag erbjuder psykologisk samtalsbehandling och rådgivning till individer, par, grupper och organisationer. Mitt arbete och val av metod utgår från dina behov, förutsättningar och önskemål.

Jag har god erfarenhet av att arbeta med bland annat ångest och oro, stress och utmattning, depression, kris och trauma, låg självkänsla, känslomässig avstängdhet, relationsproblem, humörsvängningar, sömnsvårigheter samt beroende- och medberoendeproblematik.

Ytterligare information om mig och min verksamhet hittar du på min hemsida www.jennyknutsson.se

Du är varmt välkommen att kontakta mig på min mobil 070-779 12 83 alternativt genom kontaktformuläret på min hemsida. Du kan också maila mig på terapi@jennyknutsson.se så ringer jag upp dig.

KontaktJenny Knutsson
AdressÄlgpassgatan 10
115 45 Stockholm
Telefon0707791283
E-post terapi@jennyknutsson.se
Hemsida http://www.jennyknutsson.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Olofsgatan 10
111 36 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologprogrammet, Stockholms Universitet
Psykologutbildning vid Stockholms Universitet. (Längd: 5 år)
Affektfokuserad terapi, grundkurs.
Utbildning inom SAPU år 2013 (Längd: 0.5 år)
Affektfokuserad terapi, fördjupningskurs
Utbildning inom SAPU år 2014 (Längd: 0.5 år)
MBT-utbildning
Utbildning i mentaliseringsbaserad terapi, KI, Huddinge år 2014. (Längd: 0.5 år)
MBT-certifiering
Certifiering i mentaliseringsbaserad terapi. Anna Freud Centre, London år 2016.
EMDR-utbildning
Utbildning i behandlingsmetod för bland annat PTSD, traumatiska stressreaktioner, panikångest, ångest, fobier, anpassningsstörningar, självuppfattningsproblem och prestationsångest. Utbildningsår 2016. (Längd: 1 år)
COPE-utbildning
Utbildning i Concurrent treatment of PTSD and substance use disorders using prolonged exposure . Traumabehandling med förlängd exponering och samtidigt fokus på missbruk/beroende. Utbildningsår 2013. (Längd: 0.5 år)
ACT gruppledarutbildning
Utbildning till gruppledare i Acceptance and Commitment Therapy. Utbildningsår 2011. (Längd: 0.5 år)
Utbildning i MI, Motiverande samtal
Utbildning i motiverande samtalsteknik för att hjälpa klienten att hitta tillbaka till sin egen motivation och drivkraft. Utbildningsår 2011.

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Affektfokuserad och relationell psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom