Jag är verksam som klinisk psykolog och arbetar med psykologisk behandling och utredning samt tar handlednings- och konsultationsuppdrag.
Jag har arbetat inom vuxenpsykiatri, habilitering och skola. Jag har lång erfarenhet av begåvnings- och neuropsykiatriska utredningar.
Jag är skolad i psykodynamisk psykoterapi främst relationell inriktning. Dessutom arbetar jag med Interpersonell psykoterapi och EMDR

KontaktJoakim Alveglim
AdressSpånbergsvägen 5F
562 40 Taberg
Telefon+46702289668
E-post joakim.alveglim@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Särskola
 • Utredningar
 • Psykoterapi
  • Relationell psykoterapi, Interpersonell psykoterapi, EMDR
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Handikapp
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman