Jag har lång erfarenhet av att erbjuda psykoterapi vid olika former av psykisk ohälsa och relationsproblem. Jag erbjuder psykoterapi till privatpersoner. Jag har en grundutbildning i dynamisk/interpersonell psykoterapi och har vidareutbildat mig i KBT och EMDR. Jag arbetar integrativt med olika metoder. 

Jag kan också erbjuda handledning och konsultation till arbetsgrupper omkring psykiska funktionsnedsättningar och våld i nära relation. 


KontaktJoakim Alveglim
E-post Psykolog@alveglim.se
Hemsida https://www.alveglim.se/
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Brunnsgatan 28
Jönköping
Telefon: 0702289668
E-post: Joakim@alveglim.se
Län/kommun: Jönköpings län, Jönköping, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Förövare
  • Våld i nära relation. Tar endast klienter utanför Jönköpings län.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom