Jag heter Joakim Frisk och är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare i psykoterapi med systemisk inriktning. Jag jobbar främst med handledning av verksamheter som arbetar med familjer så som socialtjänst, BUP, HVB-hem och utbildningshandledning. Mitt kompetensområde är framför allt systemiskt förändringsarbete både inom familj och arbetsgrupp. Ett par dagar i veckan har jag mottagning i centrala Kalmar.  

KontaktJoakim Frisk
AdressStorgatan 45
392 31 KALMAR
Telefon0730518177
E-post friskpsykologi@gmail.com
Hemsida www.samtalsbolaget.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Storgatan 45
392 31 KALMAR
Telefon: 0730518177
Län/kommun: Kalmar län, Kalmar, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologprogrammet 300hp, Umeå Universitet
Steg 1 inriktning kognitiv psykoterapi (Längd: 5 år)
Psykoterapeut 90hp, Lunds universitet
Familjeterapeutisk inriktning (Längd: 3 år)
Handledare i psykoterapi 45hp, Linköpings universitet
Systemisk inriktning (Längd: 2 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Stress
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv psykoterapi