I första hand utförs uppsökande verksamhet med uppdrag gentemot organisationer/företag såsom handledning av personal, psykologutredning och behandling av individer på boenden/behandlingshem eller övriga externa utredningar, samt till viss del privata uppdrag och individuella insatser bland annat gällande idrottspsykologi. För mer info vänligen skicka ett epost till: psykolog.johannesengh@gmail.com

Mvh
Johannes Engh
Leg Psykolog

KontaktJohannes Engh
AdressLjungholmsvägen 2
311 42 Falkenberg
Telefon0704678067
E-post psykolog.johannesengh@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Falkenberg
311 42 Falkenberg
Län/kommun: Hallands län, Falkenberg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Dialektisk beteendeterapi (DBT)
Individualterapeut samt färdighetstränare.
Handledning och konsultation
Integrativ psykoterapi
Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Huvudinriktning.
Neuropsykiatri, testning och utredning
Neuropsykiatriska utredningar, neuropsykiatrisk testning, personlighetsutredning, diagnostisk utredning, funktionsbedömning m.m.
Prevention
SET - Social och emotionell träning Föräldrakraft Implementering och utvärdering
Psykodynamisk korttidsterapi
Främst affektfobiterapi
Psykologprogrammet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Utvecklingsbedömningar
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Idrottspsykologi
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom