leg psykolog sedan -86. Mångåriga erfarenheter av alla arbetsrelaterade frågeställningar.

Mångårig erfarenhet av Handikappomsorg

Mångårig erfarenhet av Företagshälsovård

Speciellt inriktad på Kris & Katastrof, Stress/utbrändhet, Grupputveckling, Ledarutveckling, MBTI

KontaktJonas Ryberg
AdressRegeringsgatan 51
374 35 Karlshamn
Telefon070-215 72 30
E-post jonas@stenbergryberg.se
Hemsida www.stenbergryberg.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Regeringsgatan 51
374 35 Karlshamn
Telefon: 070-2157230
Län/kommun: Blekinge län, Karlshamn, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Kris&Katastrofhantering
(Längd: < 0.5 år)
Psykologlinjen
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Missbruk
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom