KontaktJonas Stålheim
AdressNordenskiöldsgatan 19
413 09 Göteborg
Telefon0709-699700
E-post jonas.stalheim@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Nordenskiöldsgatan 19
413 09 Göteborg
Telefon: 0709699700
E-post: jonas.stalheim@telia.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Telefon, digitala plattformar
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Filosofie doktor
(Längd: 4 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Missbruk
 • Familj/Par
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykospsykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Handikapp
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom