Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. familjeterapeut, gruppterapeut, dipl. symboldramaterapeut, Utbildad lärare och handledare i psykoterapi, utbildad i Lifespan Ingegration. Författare. Arbetar eklektiskt, kognitivt och psykodynamiskt. Arbetar gärna med relationsproblem, ångest, lindrig depression, älta-grubbla problematik, problem med självbild/självkänsla.samt traumatiska upplevelser.
Tar även emot tonåringar samt par. Även kvällstider.

KontaktJulianna Weiss
AdressDrakenbergsgatan 49
117 41 Stockholm
Telefon0707 81 70 16
E-post julwei@ymail.com
Hemsida med Almagruppen
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
familjeterapiutbildning
(Längd: 2 år)
gruppterapiutbildning
(Längd: 3 år)
handledarutbildning
(Längd: 2 år)
psykologexamen
(Längd: 6 år)
psykoterpiutbildning
(Längd: 3 år)
symboldramautbildning
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Symboldramaterapi
Jag har lång erfarenhet av psykologarbete inom olika områden. Den längsta tiden har jag verkat inom barnpsykiatrin och med psykoterapier med vuxna i privat verksamhet. Arbetet inom barnpsykiatrin innebar både enskilda insatser med barn och tonåringar men även med föräldrar och familjer. I privat verksamhet arbetar jag huvudsakligen med enskilda vuxna i terapier men även med tonåringar och parsamtal.

I min privatmottagning kan jag erbjuda tider snabbt och arbetar målfokuserat. Tar gärna emot för kristerapi, för depression, ångest, problem med självkänslan,  älta-grubbla problematik, lättare tvång och fobier. Många söker för att fokusera på relationsproblem  i enskild kontakt som kan ibland övergå i parsamtal. Jag kompletterar samtalen gärna med övningar med Livespan Integration och/eller arbete med inre bilder i form av symboldrama. När det gäller tvång, arbetar jag gärna med kbt.
Jag är aktiv i samtalen och är mån om att skapa en varm och tillåtande atmosfär i terapin samt försöker vara flexibel med tider.
Välkomna!
KontaktJulianna Weiss
AdressVarvsgatan 31
117 29 Stockholm
Telefon08-84 97 24
Mobil0707 81 70 16
E-post julwei@ymail.com
Hemsida Facebook sida: Psykolog Julianna Weiss
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Språkkunskaper
 • English
 • Hungarian
Utbildningar
Familjeterapi
Flera kurser under tii års period
Lifespan Integration
(Längd: 1 år)
Symboldrama
(Längd: 2 år)