Min utgångspunkt är tilltron till varje människas egen förmåga att utveckla sitt liv till gagn för sig själv och sina medmänniskor. Kriser i livet kan emellertid leda till att man behöver hjälp att frigöra de egna, livsbejakande resurser som då kanske inte är tillgängliga. I mötet är min utgångspunkt alltid helheten, att människan både är kropp och psyke och valet av psykologiska arbetsmetoder avgörs alltid av den unika situation som varje enskild klient befinner sig i.

Min yrkeserfarenhet som psykolog har jag från följande områden: Pedagogisk psykologi, barn- och ungdomspsykiatri (både individualterapi och familjesamtal) samt vuxenpsykiatri, framförallt med inriktning mot ungdomar och unga vuxna. Denna tjänst innebar både individuell psykologisk behandling och verksamhetsutvecklande arbete inom vuxenpsykiatrins verksamheter i Södra Älvsborg för att förbättra omhändertagandet av nämnda åldersgrupp.
För närvarande arbetar jag huvudsakligen med vuxna i individual- och parterapi, med coaching samt med handledningsuppdrag inom skola, skolhälsovård och individ- och familjeomsorgen.

KontaktJörn Aasmundsen
AdressFörsta Villagatan 17
504 53 Borås
Telefon033 - 10 70 30
E-post jorn@bops.se
Hemsida www.bops.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Första Villagatan 17
504 53 Borås
Telefon: 033 - 10 70 30
Län/kommun: Västra Götalands län, Borås, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Norwegian

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom