KontaktKarin Ericson
AdressSveavägen 2A
702 14 Örebro
Telefon070-728 32 57
Mobil070-728 32 57
E-post karin.e.ericson@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Sveavägen 2A
702 14 Örebro
Län/kommun: Örebro län, Örebro, Sweden
Utbildningar
Leg.Psykolog, Leg. Psykoterapeut
Handledarutbildning i suicidprevention 10p
Karolinska institutet (Längd: 2 år)
Psykologisk debriefing nivå 2
Krisecenter,Bergen (Längd: < 0.5 år)
Gruppperspektiv på konsultation och handledning 5p.
Linköpings universitet (Längd: < 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom