Psykolog med specialisering inom kognitiv beteendeterapi. Mångårig bred erfarenhet och kompetens gällande såväl vuxna som barn och ungdomar och olika typer av problematik och frågeställningar. Konsultation, psykologiskt inriktad behandling (terapi), utbildning och handledning för vuxna. Tar emot såväl privat- som försäkrings- och företagskunder.
Erbjuder privat samtalsmottagning i egna väl anpassade lokaler i centrala Örebro.

Läs mer: www.kbtochpsykologpraktik.se

KontaktKarin Gillberg
AdressSturegatan 10
702 13 Örebro
Telefon+46702768619
E-post karin@kbtochpsykologpraktik.se
Hemsida www.kbtochpsykologpraktik.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Sturegatan 10
702 12 Örebro
Telefon: 0702-768619
E-post: karin@kbtochpsykologpraktik.se
Län/kommun: Örebro län, Örebro, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologutbildning med KBT-inriktning Uppsala Universitet
(Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning med KBT-inriktning Stockholms Universitet
Har deltagit och fullföljt hela utbildning med kvarvarande rester, huvudsakligen i uppsatsarbetet kvar varför jag ej sökt psykoterapeutlegitimation. (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom