Legitimerad psykolog med specialisering inom kognitiv beteendeterapi. Sedan utbildningsstart en 30-årig bred erfarenhet och kompetens gällande såväl vuxna som barn och ungdomar och olika typer av problematik och frågeställningar. Konsultation, psykologiskt inriktad behandling (terapi), utbildning och handledning för vuxna och de med relationssvårigheter. Utgår från min psykologprofession med inriktning KBT och nyare former som ACT, Compassion fokuserad terapi och Mindfulness utifrån individuella behovsanalyser och tydliga mål med kontakten utifrån klientens egna önskemål. Tar emot såväl privat- som försäkrings- och företagskunder.
Erbjuder sedan 10 år en privat samtalsmottagning i egna väl anpassade lokaler i centrala Örebro. Har även samtalskontakter via telefon efter övernskommelse liksom säkra krypterade videosamtal över videolänk till födel för den som befinner sig på avstånd eller av andra skäl inte kan ta sig till eller önskar samtal på samtalsmottagningen.

Läs mer: www.kbtochpsykologpraktik.se
och 
www.facebook.com/kbtochpsykologpraktikab/
instagram.com/kbt_och_psykologpraktik_ab/
www.linkedin.com/in/karin-gillberg-1326b851?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3B5sA49VOlQ9CUpGirMIaQcw%3D%3D

KontaktKarin Gillberg
AdressSturegatan 10
702 14 Örebro
Telefon+46702768619
E-post karin@kbtochpsykologpraktik.se
Hemsida www.kbtochpsykologpraktik.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Sturegatan 10
702 14 Örebro
Telefon: 0702-768619
E-post: karin@kbtochpsykologpraktik.se
Län/kommun: Örebro län, Örebro, Sweden
Videosamtal
Län/kommun: På distans (hela landet)
Telefonsamtal
Län/kommun: På distans (hela landet)
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologutbildning med KBT-inriktning Uppsala Universitet
(Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning med KBT-inriktning Stockholms Universitet
Har deltagit och fullföljt hela utbildning med kvarvarande rester, huvudsakligen i uppsatsarbetet kvar varför jag ej sökt psykoterapeutlegitimation. (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom