Psykolog med specialisering inom kognitiv beteendeterapi. Mångårig bred erfarenhet och kompetens gällande såväl vuxna som barn och ungdomar och olika typer av problematik och frågeställningar. Konsultation, psykologiskt inriktad behandling (terapi), utbildning och handledning.
Erbjuder privat samtalsmottagning i helt egna väl anpassade lokaler mitt i centrala Örebro.

Läs mer: www.kbtochpsykologpraktik.se

KontaktKarin Gillberg Forss
AdressStortorget 15
702 11 Örebro
Telefon+46702768619
E-post karin@kbtochpsykologpraktik.se
Hemsida www.kbtochpsykologpraktik.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Stortorget 15
702 11 Örebro
Telefon: 0702-768619
Län/kommun: Örebro län, Örebro, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologutbildning med KBT-inriktning Uppsala Universitet
(Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning med KBT-inriktning Stockholms Universitet
Läser för närvarande den avslutande 6:e terminen.

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom