Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut och har varit i yrket mer än 30 år. Jag har först arbetat många år inom psykiatrin och senare med neurorehabilitering och behandlat människor med ångest, depression, psykos, identitetsproblematik, krisreaktioner och relationsproblem. Terapierna har varit kortare lösningsfokuserade eller längre bearbetande psykoterapier.
Min grundsyn är psykodynamisk, men jag använder mig också av kognitiva metoder och visualiseringstekniker. Jag arbetar både individuellt, med par, med grupper och med handledning. Jag tar också gärna emot psykologistuderande som vill göra sin egenterapi.

KontaktKarin Pettersson
AdressEngelbrektsgatan 34 A
411 37 Göteborg
Telefon031138013
E-post karin.a.s.pettersson@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Engelbrektsgatan 34 A
411 37 Göteborg
Telefon: 031-138013
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Gruppterapiutbildning 1980
(Längd: 4 år)
Handledningsmetodik för psykologer 1985
(Längd: 2 år)
Klinisk hypnosutbildning 1978
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Gruppterapi
 • Hypnosterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom