Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och certifierad EMDR-terapeut.

Jag har under 25 år arbetat inom skolan från förskola till gymnasiet. Jag har även arbetat 13 år som psykolog inom MHV/BHV  samt på Ungdomsmottagning. Har arbetar med privat verksamhet sedan 2000. Mina uppdrag har fämst bestått av handledning/konsultation till förskola/skola, begåvningsutredningar, barn- och ungdomsterapier, terapier inom LSS, arbete med långtidssjukskrivna, psykologisk debriefing (gått kurser för Atle Dyregrov). Numera arbetar jag främst med EMDR-behandling och psykoterapier med barn, ungdomar och vuxna.

KontaktKarin Simonsson
AdressBiaredsvägen 257
439 63 Frillesås
Telefon070-631 75 06
E-post karin.simonsson@telia.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Pedagogisk psykologi
Besöksadress
Biaredsvägen 257
430 30 Frillesås
Län/kommun: Hallands län, Kungsbacka, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • German
Utbildningar
EMDR del I och II
psykologutbildning
klar sedan 1974
specialist i pedagogisk psykologi - konsultation/handledning samt åtgärder/behandling/rådgivning
ingår många kurser i specialistbehörigheten
psykoterapeututbildning - barn och ungdom
inriktning barn och ungdom

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
  • (10 år)
 • Ledarutveckling
  • Utbildning för privata förskolor
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • konsultation till arbetslag i förskola/skola (20 år)
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
  • privata terapier (10 år)
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
  • privata terapier (10 år)
 • Handledning
  • handledning till arbetslag förskola/skola (20 år)
 • Kris
  • psykologisk debriefing (10 år)
 • Relationsstörningar
 • Stress
  • haft utbildningar på Högskola
 • Utvecklingsbedömningar
  • både som MHV/BHV psykolog och skolpsykolog (11 år)
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
  • arbetar nu som MHV/BHV psykolog (7 år)
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
  • Till nyblivna föräldrar och till föräldrar med förskole/skolbarn (20 år)
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
  • (25 år)
 • Gymnasium
  • (2 år)
 • Handledning/Konsultation
  • till MHV/BHV personal samt till förskola/skola (20 år)
 • Krisarbete
  • (10 år)
 • Mobbning
  • (25 år)
 • Organisationsutveckling (skola)
  • (25 år)
 • Särskilt stöd
  • (25 år)
 • Utredningar
  • (25 år)
 • Kris/Katastrof
  • arbete med psykologisk debriefing (10 år)
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • psykologisk debriefing (10 år)
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • skolpsykolog (25 år)
 • Barnterapi
  • (10 år)
 • Familjeterapi
 • Kristerapi
  • EMDR (1år)
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • (10 år)
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
  • 7 år
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Ungdomsterapier (5 år)
 • Trauman
  • EMDR (1 år)