Bedriver mottagning på Östermalm i Stockholm med traditionell KBT och ACT som grund. Arbetar med allt från ångestsyndrom och depression till existentiella grubblerier och bekymmer i relationen.

KontaktKarl Bergström
AdressSelmedalsvägen 64
129 37 HÄGERSTEN
Telefon072 524 60 70
E-post karl@privatpsykolog.se
Hemsida www.privatpsykolog.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Riddargatan 70
114 57 Stockholm
Telefon: 072 524 60 70
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Forskarutbildning, Göteborgs universitet
Disputerad (Längd: 4 år)
Psykologexamen, Stockholms universitet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom