VIDA VISION AB - erbjuder handledning, konsultation och psykoterapi (KBT och PDT).
Ett professionellt stöd som gör det möjligt att förändra, utveckla och förbättra arbets- och livssituationen.

Katarina Elgestam är leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi. Katarina har lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri samt arbetslivstjänster/företagshälsovård. Hon har även arbetat som chef och verksamhetsansvarig för St Lukas i Östergötland. Katarina arbetar i dagsläget med uppdrag inom kommun, landsting, privata företag och med privatpersoner.

För mer info: http://www.vidavision.se

KontaktKatarina Elgestam
AdressFågelsången 3
602 44 Norrköping
Telefon076-853 23 20
Mobil076-853 23 20
E-post info@vidavision.se
Hemsida http://www.vidavision.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Korsgatan 2
602 33 Norrköping
Telefon: 076-853 23 20
Län/kommun: Östergötlands län, Norrköping, Sweden
Utbildningar
Compassion Focused Therapy (Paul Gilbert) 3-7 jan 2011
handledare och lärare i psykoterapi
(Längd: 2 år)
Hälsoångest, psykosomatik och somatisering 3-7 jan 2012
Klart ledarskap (Provins Fem)
(Längd: 1 år)
Kronisk PTSD och dissociativa störningar, Ellert Nijenhuis, 8 heldagar 2010-2011
Mentaliseringsorienterad korttidspsykoterapi för barn och ungdomar (Ericastiftelsen)
(Längd: 1 år)
Mentalization-based family therapy 8-9 juli 2010
Psykologisk behandling vid ADHD 24-28 juni
Psykoterapeutprogrammet (Kognitiv Beteendeterapi, Stockholms Universitet)
(Längd: 3 år)
Schematerapi 8 heldagar 2011-2012
Unified Protocol for the transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders 1-4 juli 2014
Utbildning i affektfokuserad korttidspsykoterapi 2009-2010
(Längd: 1 år)
Utbildning i barn och ungdomsdiagnostik (Ericastiftelsen)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Handledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom