Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med en psykodynamisk inriktning som även omfattar existentiella frågor. Med mångårig erfarenhet arbetar jag  i huvudsak individualterapeutiskt och arbetet sker främst med vuxna och tonåringar. Min tidigare erfarenhet är inom vuxenpsykiatrin på en psykoterapienhet samt inom barn-och ungdomspsykiatrin. Där har jag i huvudsak arbetat med psykologisk behandling, psykoterapi samt med bedömning och diagnostisering. 
Jag har varit verksam som psykolog i förskola och skola, i arbete med småbarn, skolbarn, föräldrasamtal  och med handledningsuppdrag. Min erfarenhet omfattar även psykologisk behandling för människor inom somatisk vård och i palliativ fas i livet, samt föreläsningar som berör trauma, psykologisk kris och andra områden inom psykologin. 

Jag arbetar utifrån en människosyn som betonar hela människans behov av att bli förstådd och sedd utifrån psykiska, fysiska, själsliga och sociala sidor. Samtalen vilar på psykodynamisk grund och det är genom ett gemensamt utforskande som Du kan hitta livsmönster som inte fungerar och få möjlighet att ändra dem.

KontaktKatarina Erixon
AdressMontörgatan 7
302 62 Halmstad
Telefon0725-19 56 00
Mobil0725-19 56 00
E-post katarina.erixon@livsogonblick.se
Hemsida www.livsogonblick.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Montörgatan 7
302 62 Halmstad
Telefon: 0725-19 56 00
E-post: katarina.erixon@livsogonblick.se
Län/kommun: Hallands län, Halmstad, Sweden
Utbildning
EMDR
EMDR, som är förkortningen av "Eye Movement Desensilization and Reprocessing", är en psykoterapeutisk metod för bearbetning av upplevelser som inträffat bakåt i tiden och som fortfarande stör Dig i vardagen. Ofta så handlar dessa upplevelser om trauman av olika slag. Det kan vara överfall, olyckshändelser, övergrepp eller upplevelser från naturkatastrofer. Dessa gamla och svåra händelser kan skapa posttraumatiska symtom som till exempel invaderande minnen, mardrömmar, ångest och

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Barn/Ungdom
  • Familj/Par
  • Förskola/Skola
  • Kris/Katastrof
  • Psykoterapi
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi