Katarina Hjärtberg Sundén

JAG ERBJUDER DIG MIN TANKESKOLA VIA EPOST OCH VIA CHAT ELLER EN KOMBINATION


 SKÄLET ATT JAG  ARBETAR VIA EPOST ÄR ATT DET ÄR MYCKET PEDAGOGISKT, DU FÅR ALL KUNSKAP OCH ALLA TRÄNINGSUPPGIFTER DOKUMENTERADE OCH KAN GÅ TILLBAKA OCH REPETERA. DU KAN SKRIVA PÅ TID SOM PASSAR DIG OCH I DIN EGEN TAKT, PÅ DITT EGET SÄTT. DU KANSKE BOR I GLESBYGD, DU KANSKE HAR LÅNGA RESVÄGAR TILL DITT ARBETE, DU KANSKE RESER I DITT ARBETE, DU KANSKE ÄR SMÅBARNS FÖRÄLDER, DU KANSKE HAR AV OLIKA SKÄL HAR MYCKET LITE TID FÖR DIG SJÄLV. DU KANSKE TYCKER ATT DET KÄNNS LÄTTARE ATT SKRIVA OCH ATT REFLEKTERA, HA UTRYMME ATT TÄNKA OCH KÄNNA! DÅ KANSKE MINA EPOST PROGRAM PASSAR DIG! JAG ERBJUDER DIG MIN TANKESKOLA FÖR DIN PSYKISKA FRISKVÅRD.
I MIN TANKESKOLA  FÖR PSYKISK FRISKVÅRD FÅR DU LÄRA DIG ATT SKAPA FLER HÄLSOSAMMA TANKAR GENOM TRÄNING OCH NY KUNSKAP. DINA TANKAR HAR KONSEKVENSER FÖR DITT  VARDAGS VÄLBEFINNANDE.DU KOMMER ATT LÄRA DIG ATT TILLÄMPA OLIKA VÄLBEFINNANDE METODER I DIN VARDAG. JAG VÄNDER MIG TILL DIG SOM VILL DU SKAFFA DIG DET LIV DU EGENTLIGEN VILL LEVA. ALLT STARTAR MED DINA TANKAR. SLÖSA INTE BORT DIN DYRBARA TID!
 MIN TANKESKOLA BESTÅR AV MINST TIO LEKTIONER.

JAG ERBJUDER DIG ÄVEN  MIN TANKESKOLA FÖR KARRIÄR- OCH LIVSUTVECKLING, LEDARUTVECKLING, MENTORSKAP OCH PERSONALSTÖD . OMFATTNING MINST TIO Lektioner via chat och /eller e-post 

UNDER MIN LÅNGA YRKESVERKSAMHET HAR JAG TILLÄMPAT KBT  I PSYKISK FRIKSVÅRD, BEHANDLING, HANDLEDNING, LEDARUTVECKLING, KARRIÄR- OCH LIVSUTVECKLING, MENTORSKAP, UTBILDNING OCH PERSONALSTÖD.
 2013 KOM MIN BOK HÄLSA VARJE DAG PÅ COLLANA FÖRLAG. I BOKEN BESKRIVER JAG ETT PSYKOLOGISKT TRÄNINGSPROGRAM FÖR ÖKAT VARDAGS VÄLBEFINNANDE. I BOKEN FINNS OCKSÅ DELAR AV MIN TANKESKOLA.
Jag är legitimerad psykolog med  svensk psykologexamen
Utbildad KBT terapeut i Rom, Italien
Medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna

     HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA MIG VIA MIN EPOST hjartbergpsykolog@gmail.com   Mobil 0705161183    Vi kommer att arbeta via krypterad epost 

KontaktKatarina Hjärtberg Sundén
AdressBergtorpsvägen 52 H
183 64 Täby
Mobil070-5161183
E-post hjartbergpsykolog@gmail.com
Hemsida www.aktivhalsoservice.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Bergtorpsvägen 52 H
183 64 Täby
Telefon: 070-5161183
E-post: hjartbergpsykolog@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Danderyd, Sweden
Språkkunskaper
 • English
  MYCKET GOD
 • Italian
  MYCKET GOD
Utbildningar
UTBILDAD KBT PSYKOTERAPEUT I ROM, ITALIEN
(Längd: 2 år)
Transaktionsanalys
(Längd: 2 år)
Hypnos vid Roms Universitet
(Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Individuella utvecklingsprogram via personligt möte,e-post, telefon, chat, skype eller en mix
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • individuella utvecklingsprogram via e-post, personligt möte, telefon, chat,skype eller en mix
 • Krishantering
  • individuella utvecklingsprogram via e-post, telefon, chat, skype, personligt möte eller en mix
 • Ledarutveckling
  • individuella utvecklingsprogram via e-post,telefon. skype, personligt möte och chat eller en mix
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
  • personligt möte
 • Utveckling av individen
  • individuella utvecklingsprogram via e-post, chat, telefon, skype och personligt möte eller en mix
 • Barn/Ungdom
  • Individuella utvecklingsprogram via e-post, chat, telefon, skype och personligt möte eller en mix
 • Adoption
  • psykologintyg
 • Avvikande beteenden
  • Individuella utvecklingsprogram via e-post, chat, telefon, skype och personligt möte eller en mix
 • Habilitering/Rehabilitering
  • Individuella utvecklingsprogram via e-post, chat, telefon, skype och personligt möte eller en mix
 • Handledning
  • handledning via e-post, chat, telefon, skype och personligt möte eller en mix
 • Kris
  • Individuella utvecklingsprogram via e-post,telefon, chat, skype och personligt möte eller en mix
 • Relationsstörningar
  • Individuella utvecklingsprogram via e-post, chat,skype, telefon och personligt möte eller en mix
 • Stress
  • .Individuella utvecklingsprogram via e-post,telefon,chat, skype och personligt möte eller en mix
 • Familj/Par
  • utvecklingsprogram via e-post, personligt möte, chat, skype och telelefon eller en mix
 • Familjerådgivning
  • Utvecklingsprogram via skype, e-post,chat, telefon och personöligt möte eller en mix
 • Kris
  • Individuella utvecklingsprogram via e-post, chat, telefon,skype och personligt möte eller en mix
 • Parterapi
  • utvecklingsprogram via personligt möte, skype, chat, e-post och telefon eller en mix
 • Sex och samlevnad
  • utvecklingsprogram via personligt möte, skype, chat, e-post och telefon eller en mix
 • Kris/Katastrof
  • individuella utvecklingsprogram via e-post, chat, telefon, skype och personligt möte eller en mix
 • Anhörigstöd
  • individuella utvecklingprogram via e-post, chat, telefon, skype och personligt möte eller en mix
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • individuellt utvecklingsprogram via e-post, chat, telefon, skype och personligt möte eller en mix
 • Kristerapi
  • individuellt utvecklingsprogram viae-post, chat, telefon, skype och personligt möte eller en mix
 • Psykoterapi
  • 10* 75 minuter
 • Familjeterapi
  • vi arbetar med att skapa en familj som känner livslust,mening, välbefinnande, livsglädje och välbefinnande
 • Kognitiv beteendeterapi
  • vi arbetar med hur du behöver leva för att känna livslust, passion,mening, energi och välbefinnande
 • Kristerapi
  • vad kan du göra för att komma vidare i ditt liv? vad längtar du efter? vad behöver du egentligen?
 • Parterapi
  • vad vill ni? Vad längtar ni efter? Hur ni kan fokusera kärleken.
 • Transaktionsanalys