Katarina Hjördisdotter von Uexküll

KATARINA HJÖRDISDOTTER VON UEXKÜLL

Behandling anpassad efter den enskilda klienten - baserad på 25 års erfarenhet som psykolog

Leg. psykolog, fil. kand i humaniora och samhällsvetenskap
Leg. psykoterapeut med inriktningen KBT: kognitiv- beteendeterapi
Utbildad psykoterapihandledare
Föreläsare, vetenskapsskribent
Medlem i Academy of Cognitive and Behavioral Therapies, auktororiserad terapeut i KBT i USA

Utibldning inom klinisk hypnos, mindfulness, acceptansterapi och självmedkänsla
Vidareutbildning på högskolenivå i existentiell terapi och i beteendeterapi

Jag arbetar bland annat med: Ångest (som social ångest, panikångest, generaliserad ångest och utseendeångest)
Fobier 
Depression
Sviktande självkänsla
Kris och trauman
Stress- och utmattning
Sömnstörningar 
Relationsproblem 
Problem med uppskjutning, perfektionism 
Livsstilsförändring 
Djupare personlighetsproblematik och identitetssökande

Läs gärna mer på min hemsida!

KontaktKatarina Hjördisdotter von Uexküll
AdressCarl Akrells gata 4
115 51 Stockholm
Mobil0707164884
E-post katarina.hjordisdotter@telia.com
Hemsida www.psykologi-kbt.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Carl Akrells gata 4
115 51 Stockholm
Telefon: 0707164884
E-post: katarina.hjordisdotter@telia.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm

Leg. psykolog och fil. kand
Leg. psykoterapeut med inriktningen KBT; kognitiv- och beteendeinriktad terapi
Handledarutbildad

Medlem i Academy of Cognitive Therapy samt auktororiserad terapeut i KBT i USA

Föreläsare, vetenskapsskribent och handledaruppdrag

Ångest - Fobier - Depression
Sviktande självkänsla - Kris - Stress
Sömnstörningar - Relationsproblem - Trauman

Klinisk hypnos och mindfulness
Vidareutbildning på högskolenivå i existentiell terapi och i beteendeterapi

KontaktKatarina Hjördisdotter von Uexküll
AdressKungsgatan 84
112 27 Stockholm
Telefon0707-164884
Mobil0707-164884
E-post katarina.hjordisdotter@telia.com
Hemsida www.kbt-psykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Sveavägen 9D
182 60 Djursholm
Telefon: 0707-164884
Län/kommun: Stockholms län, Danderyd, Sweden
Kungsgatan 84, 2 tr
112 27 Stockholm
Telefon: 0707-164884
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • Danish
 • English
Utbildningar
Beteendeterapi
Existentiell psykoterapi
Fil. kand
Klinisk hypnos
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut inom KBT, kognitiv- och beteendeinriktad terapi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Hypnosterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom