KontaktKatarina Motin-Arby
AdressNälleviksvägen 102
434 93 vallda
Telefon0709 - 136 444
E-post psykologkonsult.vast@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog

Jag är utbildad psykolog och psykoterapeut och vänder mig ffa till unga vuxna och vuxna. Jag har bred erfarenhet av att arbeta med familjer och individer i utsatta miljöer. Specialinriktning famijehemsverksamhet, har själv varit familjehemsförälder i drygt 20 år. Handleder och utbildar familjehem och behandlingspersonal.

KontaktKatarina Motin-Arby
AdressNälleviksvägen 102
434 93 Vallda
Telefon0709 - 136 444
E-post Psykologkonsult.vast@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Språkkunskaper
 • English
 • Swedish
Utbildningar
familjeterapiutbildning 1 + 2
(Längd: 1 år)
filosofie magister i psykologi
(Längd: 4 år)
Kogntiv beteendeterapi
(Längd: 1 år)
missbrukspsykologi
(Längd: 2 år)
psykologprogrammet
(Längd: 5 år)
psykoterapiutbildning steg 2
(Längd: 3 år)
sexologi
(Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
  • Även specialinriktning på familjehem, Handledning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
  • Även sexuella övergrepp, Handledning
 • Stöd i föräldrarollen
  • Även familjehemsplacerade barn och ungdomar, Handledning
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Debriefing
 • Krisjour
  • Kris- och traumabearbetning
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Förövare
  • sexuella övergrepp riktade mot såväl vuxna som barn
 • Handledning
  • Socialtjänst och behandlingspersonal
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
  • Unga och vuxna utsatta för sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
  • Även ätstörningar
 • Sexologisk psykologi
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom