KontaktKatarina Motin-Arby
AdressNälleviksvägen 102
434 93 vallda
Telefon0709 - 136 444
E-post psykologkonsult.vast@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog

Jag är utbildad psykolog och psykoterapeut samt utbildad handledare i psykosaocialt arbete. Jag har bred erfarenhet av att arbeta med familjer och individer i utsatta miljöer. Har även erfarenhet från psykiatri, kriminalvård och medicin.

Jag genomför neuropsykologiska utredningar (ADHD, autism) på barn, unga och vuxna. 
Handleder och utbildar personal, socialtjänst, familjehem och behandlingspersonal.

Specialinriktningar:  Familjehemsverksamhet, har själv varit familjehem i 25 år.

                                    Rättsvårdärenden - bistå med psykologisk kompetens 

KontaktKatarina Motin-Arby
AdressNälleviksvägen 102
434 93 Vallda
Telefon0709 - 136 444
Mobil0709-136444
E-post Psykologkonsult.vast@hotmail.com
Hemsida www.psykologkonsultvast.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledning o psykosocialt arbete 45p
(Längd: 2 år)
filosofie magister i psykologi
(Längd: 4 år)
sexologi
(Längd: 1 år)
missbrukspsykologi
(Längd: 2 år)
Kogntiv beteendeterapi
(Längd: 1 år)
psykologprogrammet
(Längd: 5 år)
psykoterapiutbildning steg 2
(Längd: 3 år)
familjeterapiutbildning 1 + 2
(Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
  • Neuropsykiatriska utredningar
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Neuropsykologi
 • Övergrepp
 • Familj/Par
  • Specialinriktning Handledning och konsultation av familjehem
 • Kris
 • Sex och samlevnad
  • Även sexuella övergrepp, Handledning
 • Stöd i föräldrarollen
  • Även familjehemsplacerade barn och ungdomar, Handledning
 • Förskola/Skola
  • Handledning
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Utredningar
  • ADHD utredning (autism)
 • Kris/Katastrof
  • Rättsvård, handledning
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
  • Debriefing
 • Krisjour
  • Kris- och traumabearbetning
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
  • sexuella övergrepp riktade mot såväl vuxna som barn
 • Handledning
  • Socialtjänst, behandlingspersonal, personalhandledning, psykologhandledning
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Rättssäkerhet
 • Sexuella övergrepp
  • Unga och vuxna utsatta för sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
  • ADHD utredningar (autism)
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
  • Även ätstörningar
 • Sexologisk psykologi
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom